SUDETY
Strona główna » Stałe rubryki » Ratusze sudeckie użytkownik: gość
Towarzystwo Dolnośląskie SUDETY
  Statut
  Kontakt
Redakcja
  Prenumerata i sprzedaż
  Reklama w SUDETACH
  Wydawca
  Kontakt
Bibliografia zawartości
Aktualny numer
  Badania archeologiczne na dawnym miejscu straceń w Chełmsku Śląskim
  Ludność ukraińska w regionie wałbrzyskim
  100 TON
Stałe rubryki
  Ratusze sudeckie
  Sudeckie legendy
  Na starej pocztówce
  Nasz tomik poetycki
  Sudeckie rezydencje
  Zamki sudeckie
  Z geomorfologii Sudetów
  Śladami dawnego osadnictwa w Sudetach
Mapa serwisu
  Linki

Frýdlant

Miasto Frýdlant położone jest w północnych Czechach, na skraju Gór Izerskich, w bliskim sąsiedztwie Liberca i niecałe 10 km na wschód od Bogatyni. Najprawdopodobniej już w VI w. na bazaltowej skale wzniesiono strażnicę, która w późniejszych wiekach przekształcona została na zamek. Pierwszy oficjalny dokument wspominający o zamku pochodził z roku 1278 i dotyczył zakupu zamku przez Rudolfa von Bibersteina od ówczesnego właściciela, czeskiego króla Przemysła Ottokara II. Zapewne wtedy do położonego u podnóża zamku grodu, po obu stronach rzeki Smědy (pol. Witka), zaczęli przybywać nowi osadnicy, co spowodowało, że już w XIV w. Frýdlant stał się jednym z ważniejszych ośrodków miejskich rejonu.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstał pierwszy frydlancki ratusz. Najwcześniejsza wzmianka o tym budynku pochodzi z ksiąg miejskich z roku 1532, w których odnotowano naprawę wież ratusza. Według źródła był to budynek drewniany na kamiennych fundamentach, z dwiema wieżami, dużą i małą, na której umieszczono dzwon. W latach 1584–1588 przebudowano większą z wież, aby zamontować na niej nowy dzwon, odlany w Pradze w roku 1585 i ważący 387,5 kg. W budynku ratusza mieściło się również więzienie, ławy chlebowe i mięsne, a od roku 1552 w piwnicy ratuszowej działała gospoda, z której zyski czerpało miasto. Dnia 4 maja 1634 r. we Frýdlancie wybuchł pożar, który zniszczył wiele budynków, w tym ratusz. Wojna trzydziestoletnia, wybuch zarazy oraz wypędzenie protestantów to tylko niektóre czynniki, które spowodowały, że na odbudowę ratusza miasto musiało czekać aż dwadzieścia osiem lat. Kolejny, murowany już ratusz powstał w latach 1662–1663. Podobnie jak pierwszy ratusz, także i ten miał dwie wieże, główną otoczoną galeryjką oraz mniejszą, wieńczącą zachodni szczyt, która kryła dzwon. Melodię wybijaną przez dzwon o pełnych godzinach zapożyczono z miejscowego kościoła. Uroczyste zakończenie budowy ratusza nastąpiło 26 marca 1663 r., wówczas na wieży zamontowano wieńczące hełm gałkę i wiatrowskaz.

[...]
Pełny tekst w kwietniowych „Sudetach”
Tekst i zdjęcia Magdalena Markowska


Biuletyn przygotowuje
zespół redakcyjny
Miesięcznika "SUDETY"
ul. Kościuszki 142,
50-439 Wrocław
tel. 71-342 20 57
sudety@atutoficyna.pl
licznik: 0 odwiedzin