SUDETY
Strona główna » Stałe rubryki » Śladami dawnego osadnictwa w Sudetach użytkownik: gość
Towarzystwo Dolnośląskie SUDETY
  Statut
  Kontakt
Redakcja
  Prenumerata i sprzedaż
  Reklama w SUDETACH
  Wydawca
  Kontakt
Bibliografia zawartości
Aktualny numer
  Rezydencja i wieś Gorzanów w opisach gości i krajoznawców oraz przewodnikach turystycznych (do 1945 r.)
  Muzeum Techniczne Gór Izerskich
  Kuna domowa
Stałe rubryki
  Ratusze sudeckie
  Sudeckie legendy
  Na starej pocztówce
  Nasz tomik poetycki
  Sudeckie rezydencje
  Zamki sudeckie
  Z geomorfologii Sudetów
  Śladami dawnego osadnictwa w Sudetach
Mapa serwisu
  Linki


Śladami dawnego osadnictwa w Sudetach (32)


Zimne Wody (Kaltwasser)


Obszar dawnej, prawie całkowicie wyludnionej wsi Zimne Wody położony jest na granicy Wzgórz Lewińskich i Gór Orlickich, pomiędzy wzniesieniami Jelenia (801 m n.p.m.) na wschodzie a Małą Pańską Górą (724 m n.p.m.) na zachodzie. Jej południową granicę wyznaczała i nadal wyznacza granica państwowa. Nad centralną częścią dawnej wsi wznosi się Pańska Góra (772 m n.p.m.), stanowiąca niegdyś popularny cel wycieczek z Koziej Hali i Zieleńca ze względu na roztaczającą się stąd panoramę – przy dobrej widoczności obejmuje ona nawet Karkonosze. Mimo że istniejąca na szczycie w okresie przedwojennym wieża widokowa nie zachowała się do dnia dzisiejszego, to nadal ze szczytu i z okolicznych łąk podziwiać można rozległe widoki.

Zimne Wody należą do młodszego osadnictwa w regionie, gdyż zostały założone dopiero w 1684 r. jako majątek kamery śląskiej w parafii dusznickiej. Dawna zabudowa miała układ nieregularny. Część koncentrowała się co prawda wzdłuż osi potoków, na zboczach dolin źródliskowego odcinka Bystrej oraz jej lewobrzeżnego bezimiennego dopływu, jednak większość budynków znajdowała się w położeniu stokowym i miała układ rozproszony (il. 1). Jest on typowy dla wsi o młodszej genezie, sytuowanych w wyższych partiach stoków. Zabudowa w dnie doliny położona była na wysokości ok. 620–640 m n.p.m., natomiast najwyżej zlokalizowane budynki na terenie wsi znajdowały się nawet na wysokości 750–760 m n.p.m. Tak wysokie położenie zabudowy na lokalnie mocno nachylonych stokach wymagało plantowania terenu, czego wyrazem są spłaszczenia teras osadniczych widoczne w krajobrazie do dziś, nawet jeśli po budynku nie zachowały się już żadne ślady.

[...]
Tekst i zdjęcia Agnieszka Latocha
Pełny tekst w „Sudetach”  3/167, maj-czerwiec 2017Biuletyn przygotowuje
zespół redakcyjny
Miesięcznika "SUDETY"
Kościuszki 51a, 50-011 Wrocław
tel. 71 342 20 57 w. 413, fax. 71 341 32 04
sudety@sudety.ig.pl
licznik: 0 odwiedzin