SUDETY
Strona główna » Aktualny numer » Badania archeologiczne na dawnym miejscu straceń w Chełmsku Śląskim użytkownik: gość
Towarzystwo Dolnośląskie SUDETY
  Statut
  Kontakt
Redakcja
  Prenumerata i sprzedaż
  Reklama w SUDETACH
  Wydawca
  Kontakt
Bibliografia zawartości
Aktualny numer
  Badania archeologiczne na dawnym miejscu straceń w Chełmsku Śląskim
  Ludność ukraińska w regionie wałbrzyskim
  100 TON
Stałe rubryki
  Ratusze sudeckie
  Sudeckie legendy
  Na starej pocztówce
  Nasz tomik poetycki
  Sudeckie rezydencje
  Zamki sudeckie
  Z geomorfologii Sudetów
  Śladami dawnego osadnictwa w Sudetach
Mapa serwisu
  Linki

Z zachowanych
materiałów archiwalnych wynika, że murowaną
konstrukcję wzniesiono w 1593 r.,
zapewne w miejscu starszego drewnianego
obiektu. Jako pierwszy zawisł na jednej
z jej belek złodziej Hans Schneutter.

Badania archeologiczne na dawnym miejscu
straceń w Chełmsku Śląskim

Wiosną 2018 r. w Chełmsku Śląskim
(pow. kamiennogórski) wykonano archeologiczne
badania sondażowe mające
na celu zlokalizowanie dawnego miejsca
straceń. Prace te prowadzono w ramach
projektu: „Tam, gdzie zwierzęta równe
były ludziom. Dawne miejsca straceń na
Śląsku w ujęciu interdyscyplinarnym”,
finansowanego ze środków Narodowego
Centrum Nauki. Ekipa terenowa składała
się z dr. Daniela Wojtuckiego z Uniwersytetu
Wrocławskiego (historyka, archiwisty,
kierownika projektu), mgr Magdaleny Majorek
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu i mgr Bartosza Świątkowskiego
z Uniwersytetu Gdańskiego (archeolodzy)
oraz wykonawców badań nieinwazyjnych
związanych z Trade JP Joanna Pisz, Archeologia
Nieinwazyjna z Warszawy.
Wstępną lokalizację dawnej szubienicy
badacze ustalili dzięki źródłom historycznym,
przede wszystkim nowożytnym
materiałom kartograficznym, a zwłaszcza
rękopiśmiennej mapie autorstwa Ludwika
Wilhelma Reglera, powstałej w latach
60. XVIII w. na polecenie króla Fryderyka
II. Aby możliwe było skuteczne
wykorzystanie archiwalnej mapy, wpierw
przeprowadzono jej kalibrację przy użyciu
oprogramowania GIS (Geographic
Information System – System Informacji
Geograficznej). W tym celu jako warstwy
referencyjne wykorzystano współczesne
zobrazowania terenu. Wyznaczono na
nich szereg punktów referencyjnych, czyli
takich które występują zarówno na mapie
archiwalnej, jak i na współczesnych zobrazowaniach
terenu (istniejące po dziś dzień
i dające się jednoznacznie zidentyfikować,
charakterystyczne elementy topograficzne,
architektura czy sieć dróg). Dzięki tym
działaniom uzyskano wstępną lokalizację
szubienicy.

[...]

Magdalena Majorek, Bartosz Świątkowski,
Daniel Wojtucki 

Cały artykuł w „Sudetach” 1/169, styczeń-luty 2019


Biuletyn przygotowuje
zespół redakcyjny
Miesięcznika "SUDETY"
ul. Kościuszki 142,
50-439 Wrocław
tel. 71-342 20 57
sudety@atutoficyna.pl
licznik: 0 odwiedzin