SUDETY
Strona główna » Stałe rubryki » Z geomorfologii Sudetów użytkownik: gość
Towarzystwo Dolnośląskie SUDETY
  Statut
  Kontakt
Redakcja
  Prenumerata i sprzedaż
  Reklama w SUDETACH
  Wydawca
  Kontakt
Bibliografia zawartości
Aktualny numer
  Badania archeologiczne na dawnym miejscu straceń w Chełmsku Śląskim
  Ludność ukraińska w regionie wałbrzyskim
  100 TON
Stałe rubryki
  Ratusze sudeckie
  Sudeckie legendy
  Na starej pocztówce
  Nasz tomik poetycki
  Sudeckie rezydencje
  Zamki sudeckie
  Z geomorfologii Sudetów
  Śladami dawnego osadnictwa w Sudetach
Mapa serwisu
  LinkiZ geomorfologii Sudetów (91)

Śladami lodowca w dolinie Łaby w Karkonoszach


Zlodowacenie Karkonoszy w epoce lodowej
(plejstocenie) jest faktem doskonale
znanym, a najatrakcyjniejsze krajobrazowo
fragmenty tych gór – Śnieżne Kotły,
Wielki Staw czy Kocioł Małego Stawu
– swoje powstanie zawdzięczają właśnie
erozyjnej działalności lodowców. W obecnym
odcinku spotkań z geomorfologią
Sudetów przyjrzymy się pozostałościom
działalności lodowca w dolinie Łaby,
w czeskiej części masywu. Jest to – oprócz
doliny Úpy – najdłuższa przekształcona
przez lodowiec dolina w Karkonoszach,
a formy rzeźby związane z oddziaływaniem
lodowca są wyjątkowo dobrze
widoczne. Ich poznanie ułatwia ścieżka
Śladami lodowca w dolinie Łaby w Karkonoszach
4. Torfowisko w dnie doliny Łaby – miejsca dawnego
jeziora powstałego przez przegrodzenie doliny wałem
morenowym
3. Archiwalna fotografi a odsłonięcia wnętrza wału
morenowego w dolinie Łaby (stan na 1991 r.)
1. Uregulowane koryto Łaby powyżej Szpindlerowego Młyna, w niezlodowaconej części doliny
2. Fragment najniższego wału morenowego przegradzającego dolinę Łaby
edukacyjna KRNAP, wykorzystująca niebieski
szlak turystyczny prowadzący ze
Szpindlerowego Młyna dnem doliny na
wierzchowinowe zrównanie Labskiej louki
(które było już obszernie opisane w „Sudetach”,
w numerze 7/2011). W niniejszym
opisie będziemy poruszać się w górę
doliny, stopniowo przechodząc ze strefy
zdominowanej przez formy akumulacji
lodowcowej do części ukształtowanej
głównie przez erozję lodowcową.

Nasza wędrówka rozpoczyna się przy zbiegu Łaby i Białej Łaby, nieco poniżej długiego ciągu kaskad na Białej Łabie nazywanego Divčí lávky. Tu znajduje się też, przy punkcie informacyjnym KRNAP, wprowadzająca tablica ścieżki edukacyjnej. Idąc drogą w górę doliny, można łatwo zauważyć, że koryto Łaby zostało znacząco przekształcone przez człowieka, a potok płynie wyłożonym kamieniami łożyskiem, pokonując kolejne sztuczne progi skalne (il. 1). Zadaniem tych konstrukcji inżynierskich było zmniejszenie siły nośnej potoku i ograniczenie jego zdolności erozyjnej, co miało wzmocnić ochronę niżej położonego Szpindlerowego Młyna przez katastrofalnymi skutkami górskich wezbrań. Wydaje się, że do tego odcinka doliny plejstoceński lodowiec nie dotarł, a nawet jeśli tak się stało podczas jednego ze starszych zlodowaceń, to ślady tej odległej historii są praktycznie niedostrzegalne.

[...]
Tekst i zdjęcia Piotr Migoń
Pełny tekst w „Sudetach” 1/169, styczeń-luty 2019Biuletyn przygotowuje
zespół redakcyjny
Miesięcznika "SUDETY"
ul. Kościuszki 142,
50-439 Wrocław
tel. 71-342 20 57
sudety@atutoficyna.pl
licznik: 0 odwiedzin