SUDETY
Strona główna » Aktualny numer » Kronika miasta Gottesberg (1) użytkownik: gość
Towarzystwo Dolnośląskie SUDETY
 Statut
 Kontakt
Redakcja
 Prenumerata i sprzedaż
 Reklama w SUDETACH
 Wydawca
 Kontakt
Bibliografia zawartości
Aktualny numer
 Dwa w jednym. O głuszyckich organach
 Poczta autobusowa na ziemi kłodzkiej w latach 1914–1943
 Kronika miasta Gottesberg (1)
 Z geomorfologii sudetów (96)

Kronika miasta Gottesberg (1)

Historia Boguszowa jest niezwykle dobrze udokumentowana. Przeglądając zbiory Archiwum Państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim, możemy znaleźć ponad 2500 jednostek dotyczących historii miasta, co biorąc pod uwagę jego wielkość, nieprzekraczającą przed 1945 r. 12 tys. mieszkańców, może budzić podziw. Do tego należy doliczyć zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, które obejmują m.in. obie gazety wydawane w mieście przed 1945 r. („Gottesberger Wochenblatt” oraz „Gottesberger Stadtblatt”), oraz archiwalia przechowywane w samym Boguszowie, do których należą dokumenty z gałki wieży kościoła katolickiego odkryte w 1998 r., a także zbiory Biblioteki Miejskiej w Boguszowie-Gorcach. W tej ostatniej placówce znajduje się bardzo oryginalne źródło. Mowa jest o kronice miejskiej, spisanej w dwóch tomach, obejmujących łącznie lata 1894–1943.
Jako pierwszy spisał i opublikował dzieje miast i wsi księstwa świdnicko-jaworskiego Naso, opisując na stronach 225–226 najważniejsze fakty z historii Boguszowa. XIX w. przyniósł pierwsze prace poświęcone wyłącznie historii miast regionu wałbrzyskiego, pisane przez miejscowych historyków. W 1837 r. Julius Schrodt wydał pracę Chronik von Waldenburg nach den besten Hilfsmitteln entworfen. Własnej monografii doczekał się także Mieroszów (niem. Friedland); ukończył ją jesienią 1883 r. August Werner, nadając pracy tytuł Chronik von Friedland und Umgegend. Rozmiary tego dzieła są imponujące, ma ono ponad 670 stron! Własną monografię otrzymał także Boguszów, w 1894 r. Johannes Brauner wydał Chronik der Stadt Gottesberg von ältesten Zeiten bis zum Jahre 1894, w której na nieco ponad 200 stronach opisał historię rozwoju górniczego miasteczka od jego powstania pod koniec XV w. aż do 1894 r. Oryginały wymienionych powyżej prac znajdują się w zbiorach czytelni biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, natomiast autor niniejszego tekstu jest w posiadaniu ich kopii.

[...]
Kim był Brauner? Urodził się 17 czerwca 1858 r. w rolniczej wsi Biała Nyska (niem. Bielau), oddalonej o niecałych 10 km od Nysy. W 1878 r. zakończył kształcenie w miejscowości Biała (niem. Zülz), położonej na północ od Prudnika. 3 stycznia 1888 r. przybył do Boguszowa, gdzie zamieszkał przy Gartenstraße 6 (obecnie ul. Wyspiańskiego) i objął stanowisko rektora szkoły katolickiej. Ze szkołą i z całym miastem zżył się do tego stopnia, że odrzucił propozycję zatrudnienia w Wałbrzychu. Pracę w charakterze nauczyciela zakończył w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego w 1923 r. W latach 1919–1929 pełnił mandat radnego miejskiego, na sam koniec był przewodniczącym rady miejskiej Boguszowa.

[...]

Piotr Retecki

Tekst w całości w „Sudetach" 3/174 listopad-grudzień 2020


Biuletyn przygotowuje
zespół redakcyjny
Miesięcznika "SUDETY"
ul. Kościuszki 142,
50-439 Wrocław
tel. 71-342 20 57
sudety@atutoficyna.pl
licznik: 0 odwiedzin