SUDETY
Strona główna » Redakcja użytkownik: gość
Towarzystwo Dolnośląskie SUDETY
  Statut
  Kontakt
Redakcja
  Prenumerata i sprzedaż
  Reklama w SUDETACH
  Wydawca
  Kontakt
Bibliografia zawartości
Aktualny numer
  Rezydencja i wieś Gorzanów w opisach gości i krajoznawców oraz przewodnikach turystycznych (do 1945 r.)
  Muzeum Techniczne Gór Izerskich
  Kuna domowa
Stałe rubryki
  Ratusze sudeckie
  Sudeckie legendy
  Na starej pocztówce
  Nasz tomik poetycki
  Sudeckie rezydencje
  Zamki sudeckie
  Z geomorfologii Sudetów
  Śladami dawnego osadnictwa w Sudetach
Mapa serwisu
  Linki

SUDETY
PRZYRODA * KULTURA * HISTORIA
dwumiesięcznik entuzjastów gór

 

Wydawca

Oficyna Wydawnicza ATUT
Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

RomualdM.Łuczyński –redaktor naczelny
Maciej Zalewski –sekretarz redakcji
Adam Łowczycki –koncepcja graficzna
Sławomir Pęczek –opracowanie komputerowe

współpracownicy

Edward Białek, Waldemar Brygier, Rafał Brzeziński, Ewa Chabros, Bogusław Czechowicz, Karolina Dobrowolska, Marcin Dziedzic, Witold Hermaszewski, Włodzimierz Kita, Roksana Knapik, Jacek Kobryń, Leszek Kośny, Maciej Koziński, Janusz Krajewski, Krzysztof Krzyżanowski, Agata Kubiak, Maria Kuncaitis, Ivo Łaborewicz, Piotr Migoń, Tomasz Nochowicz, Konrad Ostańkowicz, Witold Papierniak, Jan Pacholski, Bartosz Podkański, Andrzej Raj, Tomasz Rzeczycki, Krzysztof Sawicki, Krzysztof Spałek, Piotr Sroka, Wojciech Stawikowski, Maciej Szczerepa, Radosław Jan Tokarz, Barbara Wieniawska-Raj, Daniel Wojtucki, Dariusz Wójcik, Remigiusz Żukowski


O nas


 

Romuald Łuczyński
wrocławianin, dr hab. nauk humanistycznych w dziedzinie historii, od lat zajmuje się dziejami Dolnego Śląska. Profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Zorganizował kilkadziesiąt wystaw dawnej książki, grafiki i ekslibrisów z własnych zbiorów, oglądanych nie tylko w Polsce, lecz także w Luksemburgu  i  Niemczech. W końcu lat siedemdziesiątych współpracował ze „Słowem Powszechnym” i „WTK”, a w latach osiemdziesiątych z „L’Ex libris français” (Nantes, Francja). Był współzałożycielem Koła Miłośników Ekslibrisu przy Towarzystwie Przyjaciół Książki we Wrocławiu i twórcą (w 1981 r.) oraz pierwszym redaktorem naczelnym miesięcznika „W kręgu ekslibrisu”.
Ogłaszał artykuły historyczne m.in. w „Karkonoszach”, „Śląskich Zeszytach Krajoznawczych”, „Na szlaku”, „Echu Ziemi Kłodzkiej”, „Roczniku Jeleniogórskim”, „Spotkaniach z Zabytkami”. Współpracował m.in. z tygodnikami „Piast”, „Kurier Karkonoski”, „Sport i Turystyka”, z dwumiesięcznikiem „Rezydencje”. Publikuje m.in. w kwartalniku „Silesia Nova”.
Dorobek R. M. Łuczyńskiego obejmuje m.in. książki: Zamki sudeckie, Jelenia Góra 1993, Zamki i pałace Dolnego Śląska. Sudety i Przedgórze Sudeckie, Wrocław 1997, Zamki i pałace Dolnego Śląska. Wrocław i okolice, Wrocław 1997, Zamki  i pałace Dolnego Śląska. Przedgórze Izerskie, Pogórze Kaczawskie, Nizina Śląska – część zachodnia, Wrocław 1998, Tropami śląskiego dziedzictwa, Wrocław 2000, Zamek Książ, Jelenia Góra 2000, Schloß Fürstenstein, Jelenia Góra 2001, Zamki i pałace Dolnego Śląska. Przedgórze Sudeckie i Nizina Śląska – część wschodnia, Wrocław 2001, opracowanie naukowe pamiętników Daisy Hochberg von Pless Taniec na wulkanie, Kraków 2002, Dolny Śląsk. Mapa zabytków architektury. Zamki. Pałace. Dwory, Jelenia Góra 2003, II wyd. Jelenia Góra 2005, Dolny Śląsk. Mapa zabytków sakralnych, Jelenia Góra 2004, Chronologia dziejów Dolnego Śląska, Wrocław 2006, Losy rezydencji dolnośląskich w latach 1945–1991. Wrocław 2010, Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach czeskich. Sudety Zachodnie i Środkowe. Wrocław 2012.


Maciej Zalewski – politolog (i) kynolog, zawody wykonywane – m.in. dziennikarz i redaktor. Urodzony w Górach Kocich, cierpi mieszkając na Nizinie Śląskiej...
Z Kuzynem wędruje po świecie, omijając miejsca, gdzie psów nie lubią albo mają swoje.


Waldemar Brygier - ur. w 1970 r. w dalekiej Wielkopolsce, dzisiaj sercem i duszą Dolnoślązak, miłośnik Sudetów od pierwszej swej wycieczki 26 marca 1983 roku (Sokoliki). Zajmuje się przede wszystkim propagowaniem wszelkich rodzajów turystyki w Sudetach, zarówno w ich polskiej, jak czeskiej i niemieckiej części. W tym celu powołał do życia popularny serwis turystyczny www.naszesudety.pl. Autor kilku przewodników turystycznych po pasmach sudeckich (m.in. Góry Sowie, Masyw Ślęży, Góry Opawskie) i Dolnym Śląsku, współautor Atlasu Gór Polski, przewodnik sudecki, pilot wycieczek, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Aktywnie działa w Akademickim Klubie Turystycznym, pełniąc od 2001 roku funkcję prezesa.

 


Rafał Brzeziński (ur. 1975 r. we Wrocławiu), mieszkaniec Bielawy, historyk. W 2005 r. obronił w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja historia społeczno-gospodarcza Śląska w XIX i XX w.) pracę magisterską Studia z dziejów gastronomii Bielawy od czasów najdawniejszych do 1945 r. Publikacje w czasopismach: „Sudety. Przyroda. Kultura. Historia”, „Tygodnik Dzierżoniowski” i „Hohe Eule”. Autor artykułów: Bielawa i jej gospody w 1897 r. w zbiorze: Wielcy twórcy Gór Sowich, pod red. Stanisława Januszewskiego (2005); Górski przełom Bystrzycy i wykorzystanie jego siły wodnej w publikacji Dziedzictwo morskie i rzeczne Polski, pod red. Stanisława Januszewskiego (2006); współautor W cieniu Wielkiej Sowy. Monografii Gór Sowich, pod red. Tomasza Przerwy (2006); autor książki: Gospody u stóp Gór Sowich. Studia z dziejów gastronomii Bielawy do 1945 roku (2006).

 


Ewa Chabros, historyk, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, aktualnie doktorantka w Zakładzie Historii XIX i XX w. w Instytucie Historycznym UWr. Zainteresowania naukowe - historia Rosji i komunizmu w okresie międzywojennym oraz funkcjonowanie samorządu lokalnego po 1990 r. Publikacje naukowe m.in. na temat problemów z promocją turystyczną Dzierżoniowa i współpracy międzynarodowej samorządów lokalnych. Hobby - historia Dzierżoniowa i ziemi dzierżoniowskiej. Bogusław Czechowicz (ur. 1967 r. we Wrocławiu), historyk sztuki i historyk, profesor Uniwersytetu Opolskiego i docent na uniwersytecie w Hradcu Králové o zainteresowaniach badawczych obejmujących sztukę późnego średniowiecza, baroku i niektóre aspekty sztuki XIX i XX w., dzieje kartografii i starożytnictwa; w ostatnich latach biblijne asocjacje europejskiej kultury i historiozofii. Animator życia naukowego na Śląsku i we wschodnich Czechach, organizator lub współorganizator licznych konferencji naukowych, autor kilkunastu książek autorskich i kilkuset mniejszych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Uzależniony od muzyki i nieszczęśliwy, jeśli w ciągu roku nie przewędruje najchętniej po krajach dawnej Korony Czeskiej co najmniej 1000 kilometrów. Obecnie koncentrujący się na stworzeniu nowej, programowo wrocławiocentrycznej wizji państwa czeskiego miedzy połowami XV i XVI w., syntetycznego opracowania „Śląsk, czyli co?” oraz obszernej monografii przeobrażeń krajobrazu kulturowego Sudetów w dobie wczesnonowożytnej.


Karolina Dobrowolska – z wykształcenia biolog i ornitolog, pracuje w Karkonoskim Parku Narodowym jako specjalista ds. edukacji ekologicznej. Przyroda i ptaki są jej pasją w pracy i prywatnie. Jest współautorką wielu publikacji w czasopismach popularnonaukowych i naukowych oraz opracowań edukacyjnych.


 

HENRYK DUMIN

 

Henryk Dumin – Antropolog kultury, badacz dolnośląskich tradycji i twórca programów ochronnych; projektodawca i realizator festiwali tradycji, muzyki i teatru, a także wystaw muzealnych oraz wydawnictw poświęconych tradycjom kultury; publicysta prasowy, radiowy i telewizyjny; organizator konferencji naukowych na temat ochrony dziedzictwa kulturowego; zarządzał instytucjami kultury na Dolnym Śląsku, współtworzył ogólnopolskie procedury ochronne niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie. Zajmuje się tematyką ochrony tradycji na terenach o przerwanej ciągłości osadniczej – badania na Dolnym Śląsku oraz wśród potomków polskich emigrantów w Brazylii; autor i realizator Programu Ochrony tradycji Kultury Wsi; promuje niematerialne dziedzictwo regionu. Pracuje w zakresie rzadko w Polsce uprawianej specjalności antropologii stosowanej związanej z pozytywnym determinowaniem grup w docieraniu do źródeł własnej tożsamości. Jest autorem koncepcji i współautorem serii wydawniczej Muzeum Narodowego „Mom jo skarb…” (t.1-3) oraz publikacji o rewitalizacji obiektów zabytkowych dla celów kulturalnych „Wielkanoc w Łomnicy, czyli tradycja w pałacach.” Otrzymał prestiżową Nagrodę im. Oskara Kolberga oraz odznaczenie „za Zasługi dla Kultury Polskiej”.Marcin Dziedzic – w 2004 r. obronił doktorat pt. „Morawsko-Śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie 1881-1945” (publikacja w 2006 r.). Obecnie wykładowca w Instytucie Turystyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Jest także przewodnikiem sudeckim, terenowym i wrocławskim.

Witold Hermaszewski – wrocławianin, inżynier mechanik, miłośnik architektury i fotografii.

Przewodnik po Sudetach (od 1977 r.) i po Wrocławiu (od 1983 r.). Całe swoje przewodnickie życie związany ze Studenckim Kołem Przewodników Sudeckich we Wrocławiu. Jest również instruktorem przewodnictwa. Jego „baza danych” do artykułów w „Sudetach” i szkolenia zawiera 15 000 slajdów, z czego 10 000 z Dolnego Śląska i Czech.


Ivo Łaborewicz (ur. 1964), mgr historii ze specjalnością archiwalną (Uniwersytet Wrocławski – 1989), od 1990 r. pracownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, a od 1994 r. kierownik tej placówki. Zajmuje się głównie dziejami regionalnymi (Śląsk, zwłaszcza zaś Sudety Zachodnie w tym czeskie Karkonosze) oraz archiwistyką. Członek Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, prezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry (od 1997 r.), członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (od 2002 r.). Autor i współautor kilku książek, m.in.: „Jelenia Góra i okolice” (1994), „Słownik ulic i placów Jawora” (1996), „Zarys dziejów bibliotek jeleniogórskich” (1998), „Słownik ulic i innych nazw miejskich Jeleniej Góry” (2001), „Legendy i podania Jeleniej Góry” (2002), „Świerzawa i okolice” (2004), „Jawor i okolice. Przewodnik turystyczny” (2005), „Maciejowa. Zarys dziejów i opis krajoznawczy” (2006), „Jelenia Góra na dawnej pocztówce” (2006), a także autor opracowania i reedycji pochodzącego z 1850 r. przewodnika Rozalii Saulson, „Warmbrunn i okolice jego ...” (2000) oraz księgi pamiątkowej poświęconej Czesławowi Margasowi – „Archiwistyka. Historia. Regionalizm” (2002). Od 1997 r. redaktor naczelny „Rocznika Jeleniogórskiego”, od 1998 r. członek redakcji kwartalnika „Skarbiec Ducha Gór”. Ponadto współpracownik kilku periodyków, m.in.: „Archeion”, „Archiwista Polski”, „Sobótka”, „Szkice Legnickie”, „Wierchy”, „Skarbiec Ducha Gór”, „Sudety”, „Karkonosze”, jak również archiwalnego portalu internetowego „ArchNet”. Autor przeszło 400 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Organizator kilku wystaw poświęconych głównie wybranym fragmentom dziejów Kotliny Jeleniogórskiej. W ramach pracy zawodowej uporządkował i sporządził inwentarze archiwalne dla kilkudziesięciu zespołów aktowych.

Włodzimierz Kita – adiunkt w Zakładzie Fitopatologii, Katedra Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zawodowo zajmuje się grzybami chorobotwórczymi dla roślin, wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych na populacje grzybów, wpływem ścieków komunalnych na grzyby zasiedlające cieki itp.

Dla przyjemności fotografuje chore rośliny i grzyby je zasiedlające. Przyroda w ogóle, a Sudetów w szczególności, fascynuje go. Piesze i rowerowe wycieczki w góry urządza sobie w każdej wolnej chwili.


Roksana Knapik

Magister geologii, od 2004 roku pracownik Karkonoskiego Parku Narodowego. W działalności naukowej poświęca się problematyce genezy i rozwoju torfowisk, w czasie wolnym kolekcjonuje minerały.


Leszek Kośny – urodzony w Jeleniej Górze. Z wykształcenia mgr inż. rolnictwa. Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pasje życiowe: entomologia i makrofotografia.


Maciej Koziński – nauczyciel i trener, pracuje w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, ratownik Grupy Karkonoskiej GOPR.

Wraz z Bartkiem Podkańskim broni honoru "Sudetów" w zawodach sportowych i rajdach typu adwenture - z coraz większymi sukcesami zresztą, są aktualnymi wicemistrzmi Polski dziennikarzy.


Janusz Krajewski – geograf, geomorfolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, od dwudziestu lat aktywnie uprawia wspinaczkę skalną, autor wielu dróg wspinaczkowych w Sudetach. Na zdjęciu: wspinaczka w Górach Sokolich na skale Sukiennice na drodze „Hokej”, trudności VI.3


Krzysztof Krzyżanowski – prawnik, pracuje w ELEKTROTIM S.A., specjalność pozazawodowa: dawne górnictwo rudne na terenie Dolnego Śląska, autor i współautor opracowań o dawnym górnictwie.


Piotr Migoń (ur. 1966); geograf, geomorfolog; pracownik naukowy w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu geomorfologii, geografii regionalnej, turystyki i ochrony przyrody, w tym akademickiego podręcznika geomorfologii (2006) oraz wielu tekstów popularno-naukowych, a także kilku przewodników turystycznych; członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w województwie dolnośląskim. Szczególnym sentymentem darzy Kotlinę Jeleniogórską, całą czeską część Sudetów i sąsiadujący z Sudetami Czeski Raj.


Tomasz Nochowiczwałbrzyszanin, dr nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Długoletni współpracownik miesięcznika "Sudety". Szczególnie interesuje go przeszłość ziemi wałbrzyskiej.

 


Konrad Ostańkowicz

Wrocławianin. Od 1961 r. członek PTTK. Przodownik Turystyki  Narciarskiej PTTK, Honorowy Przodownik Turystyki Narciarskiej. Autor poradnika „Narciarstwo wędrówkowe”. Propagator narciarstwa śladowego.

Studia świeckie na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Przez wiele lat dolnośląski korespondent „Słowa Powszechnego”. Autor licznych artykułów, poświeconych głównie narciarstwu śladowemu i krajoznawstwu.

Były reprezentant Polski juniorów w szermierce (szpada). Przez wiele lat sędzia i instruktor szermierki we Wrocławskim Kubie Szermierczym „Kolejarz”, potem w AZS Wrocław. Po rozstaniu ze sportem, powrócił do turystyki, na nartach śladowych i jest jej wierny do dzisiaj.


 

Witold Papierniak –  mgr inż. elektronik, pracuje na Politechnice Wrocławskiej.  Krajoznawca i przewodnik turystyczny po Sudetach, Dolnym Śląsku, Wrocławiu i Jaskini Niedźwiedziej. Wykładowca i egzaminator na kursach przewodnickich.


Jan Pacholski, ur. w 1973 roku we Wroclawiu, w latach 1995-2000 studiował germanistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, w 2005 roku obronił pracę doktorską "„Theodor Fontane als Kriegsberichterstatter”, która w tym samym roku ukazała się nakładem Wydawnictwa ATUT. Od 2005 r. asystent, później adiunkt, w Zakładzie Dydaktyki Literatury Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2003 r. asystent, później wykładowca, w Instytucie Neofilologii PWSZ w Nysie, gdzie wykłada m.in. historię literatury i kultury Śląska. Niegdyś aktywny przewodnik sudecki i pilot wycieczek oraz wykładowca na kursach przewodnickich, członek komisji egzaminacyjnej na uprawnienia językowe (niemiecki). Członek-założyciel Dolnośląskiego Towarzystwa Górskiego "Sudety". Publikacje w m.in. w periodykach "Fontane-Blätter", "Duitse Kroniek", "Orbis Linguarum", "Germanistische Studien", "Silesia Nova" i "Sudety". Ważniejsze zainteresowania badawcze: niemieckojęzyczna literatura XIX w., zwłaszcza okresu realizmu (Theodor Fontane, Adalbert Stifter), historia literatury i kultury Śląska, Czech i Moraw, góry w literaturze i kulturze.


Bartosz Podkański - ratownik GOPR, przewodnik sudecki, absolwent AWF, restaurator i... reprezentant "Sudetów" w zawodach sportowych oraz rajdach adwenture (patrz: Maciej Koziński) aktualny wicemistrz Polski dziennikarzy, a za rok...


Tomasz Rzeczycki – satyryk i poeta, członek kabaretu radiowego Zespół Adwokacki Dyskrecja (1993-1997), autor książki “Góry Polski”, badacz historii zagospodarowania turystycznego gór w czasach Polski Ludowej oraz historii podziemnych tras turystycznych Polski.


Krzysztof Spałek – adiunkt w Pracowni Geobotaniki i Ochrony Roślin Uniwersytetu Opolskiego. Autor 125 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz opracowań zwartych dotyczących geografii roślin, geobotaniki, fitosocjologii i ochrony przyrody. Współredaktor pierwszej w Polsce regionalnej „Czerwonej księgi roślin województwa opolskiego”. Ponadto autor ponad 200 publikacji popularnonaukowych, folderów, albumów i innych. Odkrywca kilku nowych dla Polski zbiorowisk roślinnych  oraz stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie, które należy do największych i najciekawszych na świecie. Dzięki odkryciu tego stanowiska Śląsk Opolski i Polska zaistniała na paleontologicznej mapie świata. Laureat Nagrody im. Karola Miarki w 2006 r. Prywatnie fotograf przyrody i zbieracz pamiątek z przeszłości Śląska.


Michał Stysz – mgr.inż.geolog górniczy, pracuje jako fotograf, kamerzysta. Zajmuje się badaniem historii górnictwa na Dolnym Śląsku i dokumentacją starych wyrobisk górniczych. Poszukuje archiwalnych map i dokumentów. Jego badania obejmują przede wszystkim teren Gór Sowich i Ziemię Kłodzką.


Barbara Wieniawska-Raj, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Karkonoskim Parku Narodowym na stanowisku adiunkta ds. turystyki. Współpracuje z redakcją od początku istnienia „Sudetów”. Jest autorem cyklu artykułów poświęconych wędrówkom turystycznym w Karkonoszach. Pasjonuje się fotografią. Swoje prace prezentowała na indywidualnych i zbiorowych wystawach fotograficznych.

Autorka wielu publikacji o charakterze krajoznawczo-przyrodniczym i naukowym.


Daniel Wojtucki  – historyk archiwista, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Historyczny). Przygotowywana rozprawa doktorska na temat: Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i w hrabstwie kłodzkim od XVI do połowy XIX w.


Dariusz Wójcik – pseudo Kopidoł (patrz Krzysztof Krzyżanowski), ekonomista, wicedyrektor, przewodnik sudecki – na co dzień stateczny człowiek. W weekendy coś w niego wstępuje i... penetruje, po prostu penetruje. Pozostałości górnictwa na Dolnym Śląsku.


Remigiusz ŻukowskiStrażnik Śnieżnika, informatyk programista, urodzony i mieszkający w Międzygórzu. Po lądzie porusza się prawie wyłącznie rowerem, w powietrzu – lata na lotni. Posyła w przestworza także własnoręcznie wykonane modele samolotów, które na życzenie operatora wykonują zdjęcia lotnicze.

Jest pasjonatem fotografii przyrodniczej i krajobrazowej (prowadzi na naszej stronie www tygodnik fotograficzny), zachęcony przez Witolda Papierniaka poluje na dalekie widoki ze szczytu Śnieznika.Biuletyn przygotowuje
zespół redakcyjny
Miesięcznika "SUDETY"
Kościuszki 51a, 50-011 Wrocław
tel. 71 342 20 57 w. 413, fax. 71 341 32 04
sudety@sudety.ig.pl
licznik: 0 odwiedzin