SUDETY
Strona główna » Redakcja użytkownik: gość
Towarzystwo Dolnośląskie SUDETY
 Statut
 Kontakt
Redakcja
 Prenumerata i sprzedaż
 Reklama w SUDETACH
 Wydawca
 Kontakt
Bibliografia zawartości
Aktualny numer
 Łużycki eksport do Szczepanowa
 Kronika miasta Gottesberg (4)
 Z geomorfologii sudetów (99)

SUDETY
PRZYRODA * KULTURA * HISTORIA
dwumiesięcznik entuzjastów gór

 

Wydawca

Oficyna Wydawnicza ATUT
Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

RomualdM.Łuczyński – redaktor naczelny
Maciej Zalewski – sekretarz redakcji
Adam Łowczycki – koncepcja graficzna
Sławomir Pęczek – opracowanie komputerowe

współpracownicy

Edward Białek,  Rafał Brzeziński,  Bogusław Czechowicz, Wiktoria Goring,   Witold Hermaszewski, Włodzimierz Kita, Krzysztof Kołodziejczyk, Roksana Knapik,    Maria Kuncaitis, Agnieszka Latocha,  Adrian Marciszak, Piotr Migoń,  Witold Papierniak, Piotr Retecki, Krzysztof Spałek,  Izabela Spielvogel, Radosław Jan Tokarz, Daniel Wojtucki


O nas


 

Romuald Łuczyński
wrocławianin, dr hab. nauk humanistycznych w dziedzinie historii, od lat zajmuje się dziejami Dolnego Śląska. Profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Zorganizował kilkadziesiąt wystaw dawnej książki, grafiki i ekslibrisów z własnych zbiorów, oglądanych nie tylko w Polsce, lecz także w Luksemburgu  i  Niemczech. W końcu lat siedemdziesiątych współpracował ze „Słowem Powszechnym” i „WTK”, a w latach osiemdziesiątych z „L’Ex libris français” (Nantes, Francja). Był współzałożycielem Koła Miłośników Ekslibrisu przy Towarzystwie Przyjaciół Książki we Wrocławiu i twórcą (w 1981 r.) oraz pierwszym redaktorem naczelnym miesięcznika „W kręgu ekslibrisu”.
Ogłaszał artykuły historyczne m.in. w „Karkonoszach”, „Śląskich Zeszytach Krajoznawczych”, „Na szlaku”, „Echu Ziemi Kłodzkiej”, „Roczniku Jeleniogórskim”, „Spotkaniach z Zabytkami”. Współpracował m.in. z tygodnikami „Piast”, „Kurier Karkonoski”, „Sport i Turystyka”, z dwumiesięcznikiem „Rezydencje”. Publikuje m.in. w kwartalniku „Silesia Nova”.
Dorobek R. M. Łuczyńskiego obejmuje m.in. książki: Zamki sudeckie, Jelenia Góra 1993, Zamki i pałace Dolnego Śląska. Sudety i Przedgórze Sudeckie, Wrocław 1997, Zamki i pałace Dolnego Śląska. Wrocław i okolice, Wrocław 1997, Zamki  i pałace Dolnego Śląska. Przedgórze Izerskie, Pogórze Kaczawskie, Nizina Śląska – część zachodnia, Wrocław 1998, Tropami śląskiego dziedzictwa, Wrocław 2000, Zamek Książ, Jelenia Góra 2000, Schloß Fürstenstein, Jelenia Góra 2001, Zamki i pałace Dolnego Śląska. Przedgórze Sudeckie i Nizina Śląska – część wschodnia, Wrocław 2001, opracowanie naukowe pamiętników Daisy Hochberg von Pless Taniec na wulkanie, Kraków 2002, Dolny Śląsk. Mapa zabytków architektury. Zamki. Pałace. Dwory, Jelenia Góra 2003, II wyd. Jelenia Góra 2005, Dolny Śląsk. Mapa zabytków sakralnych, Jelenia Góra 2004, Chronologia dziejów Dolnego Śląska, Wrocław 2006, Losy rezydencji dolnośląskich w latach 1945–1991. Wrocław 2010, Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach czeskich. Sudety Zachodnie i Środkowe. Wrocław 2012.


Maciej Zalewski – politolog (i) kynolog, zawody wykonywane – m.in. dziennikarz i redaktor. Urodzony w Górach Kocich, cierpi mieszkając na Nizinie Śląskiej...
Z Kuzynem wędruje po świecie, omijając miejsca, gdzie psów nie lubią albo mają swoje.


Rafał Brzeziński (ur. 1975 r. we Wrocławiu), mieszkaniec Bielawy, historyk. W 2005 r. obronił w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja historia społeczno-gospodarcza Śląska w XIX i XX w.) pracę magisterską Studia z dziejów gastronomii Bielawy od czasów najdawniejszych do 1945 r. Publikacje w czasopismach: „Sudety. Przyroda. Kultura. Historia”, „Tygodnik Dzierżoniowski” i „Hohe Eule”. Autor artykułów: Bielawa i jej gospody w 1897 r. w zbiorze: Wielcy twórcy Gór Sowich, pod red. Stanisława Januszewskiego (2005); Górski przełom Bystrzycy i wykorzystanie jego siły wodnej w publikacji Dziedzictwo morskie i rzeczne Polski, pod red. Stanisława Januszewskiego (2006); współautor W cieniu Wielkiej Sowy. Monografii Gór Sowich, pod red. Tomasza Przerwy (2006); autor książki: Gospody u stóp Gór Sowich. Studia z dziejów gastronomii Bielawy do 1945 roku (2006).

 Bogusław Czechowicz (ur. 1967 r. we Wrocławiu), historyk sztuki i historyk, profesor Uniwersytetu Opolskiego i docent na uniwersytecie w Hradcu Králové o zainteresowaniach badawczych obejmujących sztukę późnego średniowiecza, baroku i niektóre aspekty sztuki XIX i XX w., dzieje kartografii i starożytnictwa; w ostatnich latach biblijne asocjacje europejskiej kultury i historiozofii. Animator życia naukowego na Śląsku i we wschodnich Czechach, organizator lub współorganizator licznych konferencji naukowych, autor kilkunastu książek autorskich i kilkuset mniejszych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Uzależniony od muzyki i nieszczęśliwy, jeśli w ciągu roku nie przewędruje najchętniej po krajach dawnej Korony Czeskiej co najmniej 1000 kilometrów. Obecnie koncentrujący się na stworzeniu nowej, programowo wrocławiocentrycznej wizji państwa czeskiego miedzy połowami XV i XVI w., syntetycznego opracowania „Śląsk, czyli co?” oraz obszernej monografii przeobrażeń krajobrazu kulturowego Sudetów w dobie wczesnonowożytnej.


Witold Hermaszewski – wrocławianin, inżynier mechanik, miłośnik architektury i fotografii.

Przewodnik po Sudetach (od 1977 r.) i po Wrocławiu (od 1983 r.). Całe swoje przewodnickie życie związany ze Studenckim Kołem Przewodników Sudeckich we Wrocławiu. Jest również instruktorem przewodnictwa. Jego „baza danych” do artykułów w „Sudetach” i szkolenia zawiera 15 000 slajdów, z czego 10 000 z Dolnego Śląska i Czech.


Włodzimierz Kita – adiunkt w Zakładzie Fitopatologii, Katedra Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zawodowo zajmuje się grzybami chorobotwórczymi dla roślin, wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych na populacje grzybów, wpływem ścieków komunalnych na grzyby zasiedlające cieki itp.

Dla przyjemności fotografuje chore rośliny i grzyby je zasiedlające. Przyroda w ogóle, a Sudetów w szczególności, fascynuje go. Piesze i rowerowe wycieczki w góry urządza sobie w każdej wolnej chwili.


Roksana Knapik

Magister geologii, od 2004 roku pracownik Karkonoskiego Parku Narodowego. W działalności naukowej poświęca się problematyce genezy i rozwoju torfowisk, w czasie wolnym kolekcjonuje minerały.


Piotr Migoń (ur. 1966); geograf, geomorfolog; pracownik naukowy w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu geomorfologii, geografii regionalnej, turystyki i ochrony przyrody, w tym akademickiego podręcznika geomorfologii (2006) oraz wielu tekstów popularno-naukowych, a także kilku przewodników turystycznych; członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w województwie dolnośląskim. Szczególnym sentymentem darzy Kotlinę Jeleniogórską, całą czeską część Sudetów i sąsiadujący z Sudetami Czeski Raj.


 

Witold Papierniak –  mgr inż. elektronik, pracuje na Politechnice Wrocławskiej.  Krajoznawca i przewodnik turystyczny po Sudetach, Dolnym Śląsku, Wrocławiu i Jaskini Niedźwiedziej. Wykładowca i egzaminator na kursach przewodnickich.


Krzysztof Spałek – adiunkt w Pracowni Geobotaniki i Ochrony Roślin Uniwersytetu Opolskiego. Autor 125 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz opracowań zwartych dotyczących geografii roślin, geobotaniki, fitosocjologii i ochrony przyrody. Współredaktor pierwszej w Polsce regionalnej „Czerwonej księgi roślin województwa opolskiego”. Ponadto autor ponad 200 publikacji popularnonaukowych, folderów, albumów i innych. Odkrywca kilku nowych dla Polski zbiorowisk roślinnych  oraz stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie, które należy do największych i najciekawszych na świecie. Dzięki odkryciu tego stanowiska Śląsk Opolski i Polska zaistniała na paleontologicznej mapie świata. Laureat Nagrody im. Karola Miarki w 2006 r. Prywatnie fotograf przyrody i zbieracz pamiątek z przeszłości Śląska.


 

Daniel Wojtucki  – dr., historyk archiwista, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Historyczny). 
Biuletyn przygotowuje
zespół redakcyjny
Miesięcznika "SUDETY"
ul. Kościuszki 142,
50-439 Wrocław
tel. 71-342 20 57
sudety@atutoficyna.pl
licznik: 0 odwiedzin